Firmom, w których na porządku dziennym jest wypisywanie pokwitowań, rachunków, potwierdzeń wpłaty
czy różnego rodzaju zaświadczeń, drukarnia internetowa Designer oferuje wykonanie niezbędnych do tego
bloczków samokopiujących.
Bloczki te pozwalają na jednokrotne wypełnienie kartki tekstem i otrzymanie jej kopii.
Bloczki samokopiujące wykonywane przez drukarnię klejone są z boku lub z góry miękkim klejem, co zapewnia
bezproblemowe wyrywanie kartek. Dodatkowo, na spodzie każdego bloczka umieszcza się sztywny karton,
który gwarantuje wytrzymałość. Drukarnia Designer oferuje duży wybór formatów oraz – w przypadku
braku projektu klienta – samodzielne wykonanie projektu bloczka za niewielką dopłatą.
Druk bloczków samokopiujących wykonywany jest w technologii offsetowej.