Format arkusza to nic innego jak jego standardowe wymiary stosowane między innymi w drukarniach. Norma arkuszy w Polsce zgadza się z międzynarodową normą ISO 216 (gdzie najbardziej znany format to oczywiście A4). Norma ta to tak naprawdę trzy różne serie formatów: A, B oraz C (stosowany głównie w przypadku kopert). Norma stosowana jest powszechnie w większości krajów, istnieją jednak wyjątki posiadające własne normy, np. USA czy Japonia.

Formaty A (zasadnicze):

Stosunek krótszego boku do dłuższego wynosi 1 do √2 (z zaokrągleniem do pełnych mm). Kiedy zegniemy arkusz papieru na pół (krótszymi bokami), uzyskamy dwa arkusze o tym samym stosunku. Powierzchnia formatu A0 wynosi 1m². Następne tworzone są poprzez złożenie dłuższego boku poprzedzającego je formatu na pół i tak: A1 jest połową A0 itd.

 

 

 

Formaty B:

Ich wymiary to średnia geometryczna z dwóch pośrednich wymiarów A i tak: długości boków B1 są średnią geometryczną z długości boków A1 i A0.

 

 

 

 

 

 

Formaty C:


Ich wymiary to średnia geometryczna z odpowiednich wymiarów A i B i tak: rozmiar C2 jest średnią geometryczną rozmiaru A2 i B2. Formaty te są stosowane głównie przy kopertach – określają jaki rozmiar dokumentu zmieści się w kopercie (np. do formatu C3 zmieści się dokument o rozmiarach równych formatowi A3).

 

 

 

 

(wykorzystane obrazy pochodzą z Wikipedii)
Oprócz normy ISO 216, na świecie występują systemy takie, jak: amerykański, brytyjski (choć prawie całkowicie zastąpiony już przez ISO 216) czy japoński. Istnieje również format stosowany głównie w drukarniach, o specjalnym nazewnictwie (folio, quarto, sexto, octavo), oparty na mierze w calach.
Wymiary formatów w mm mogą Państwo znaleźć w internecie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer.