Drukarnia internetowa Designer wykonuje projekt zgodnie ze swoim regulaminem (można znaleźć go na stronie drukarni) na bazie dostarczonych przez klienta materiałów i wytycznych. Klient ma za zadanie sprawdzić swój projekt oraz zaakceptować go. Akceptacja zlecenia to ostatnia faza dokonywania jakichkolwiek zmian. Ewentualne późniejsze poprawki są odpłatne. Koszty zależą od statusu zlecenia i nakładu pracy, który musi zostać użyty. Prosimy więc, aby projekt został dokładnie przemyślany i sprawdzony, zanim odda się go do druku.