Projekt gotowy to postać finalna dokumentu elektronicznego, który został wykonany w oparciu o wskazówki drukarni internetowej Designer. Dokument jest więc gotowy do druku – wszelkie poprawki zostały już wcześniej naniesione. Ewentualne błędy, które nie zostaną zgłoszone przed fazą druku będą widniały na wykonanym projekcie. W takim przypadku wszelakie reklamacje zgłaszane przez klienta nie będą uwzględniane. Prosimy więc, aby dokładnie przestudiować projekty, zanim zostaną oddane do drukarni.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer.