Wymagania co do przygotowania materiałów do projektu zawarte są w regulaminie (znaleźć go można na stronie drukarni Designer). Pokrótce postaramy się przybliżyć niektóre z nich.
Klient zlecający wykonanie projektu ma obowiązek dostarczyć potrzebne do tego materiały w czytelnej formie. Materiały, które powinny być dostarczone:
– zdjęcia,
– logo,
– mapy,
– tekst, który ma znaleźć się na projekcie (informacje, hasła reklamowe, dane itp.),
– inne materiały niezbędne do wykonania projektu.

Wszystkie wymienione powyżej powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone tak, aby nie trzeba było wprowadzać poprawek. Jeśli takowe będą miały miejsce, klient poniesie dodatkowe koszty.
Materiały do projektu muszą być nadesłane w postaci ELEKTRONICZNEJ!
Dodatkowe informacje co do dostarczenia materiałów:
Tekst – musi być zdolny do korekty. Jeżeli klient nadeśle go w formie papierowej, poniesie dodatkowe koszty (przepisania tekstu).
Zdjęcia – rozdzielczość musi przekraczać 250 dpi. Jeżeli klient nadeśle je w formie papierowej, poniesie koszty za skanowanie i obróbkę (tak samo w przypadku loga).
Logo – najlepiej w formacie wektorowym (skalowalnym), istnieje jednak możliwość nadesłania bitmapy o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Logo zostanie wtedy umieszczone na białym tle (lub też w prostokątnej ramce o białym tle). Jeśli zajdzie konieczność wycięcia białego tła, klient poniesie dodatkowe koszty.
W przypadku kiedy klient nie posiada stosownych zdjęć, zaleca się użycie serwisów internetowych w celu ich zdobycia (www.bluevertigo.com.ar/bluevertigo.htm). Za uiszczeniem dodatkowej opłaty, drukarnia Designer oferuje wyszukanie i udostępnienie odpowiednich zdjęć.
Do zadań klienta należy także podglądowa makieta projektu (np. dokument tekstowy), gdzie znajdą się wymienione wyżej jego części – zdjęcia, logo, tekst. Powinien również poinformować drukarnię o swoich oczekiwaniach (co do koloru czy ogólnego wyglądu zlecenia). Pomoże to w dokładnym wykonaniu projektu przez studio Designer. Każda późniejsza zmiana dokonana w projekcie jest płatna. Klient może powołać się na grafika w celu dopracowania swojego zlecenia.