Drukarnia internetowa oferuje swoim klientom wykonanie dwóch typów ulotek: jedno/dwustronnych oraz ulotek składanych, przypominających folder.
Nieskładane:
Ogromną zaletą drukarni Designer jest to, że poza standardowymi formatami ukazanymi poniżej, wykonuje ona – na życzenie klienta – dowolny format oraz dowolny kształt ulotki, jak ta prezentowana poniżej:

Składane:
Podobnie jak w przypadku ulotek jedno- lub dwustronnych, tak i ulotek składanych, studio Designer oferuje klientom szeroką gamę formatów standardowych z możliwością wykonania innego, dowolnego. Na życzenie klienta wykonuje się także dodatkowe zabiegi typu wycinanie okienek, jak to zostało przedstawione na zdjęciu poniżej:

Standardowe formaty ulotek nieskładanych:

Standardowe formaty ulotek składanych oraz przykłady ich złożenia:


Więcej informacji na temat wymiarów bezpośrednio na stronach: ulotki, ulotki składane.