W najbliższych postach na blogu naszej drukarni Designer wyjaśnimy kiedy stosujemy różne modele barw jak RGB, CMYK i podobne. Dziś postaramy się przybliżyć model kolorów RGB.

RGB jest modelem kolorów najbardziej naturalnym dla urządzeń na których wyświetlamy grafikę np. monitor, czy projektor. Nazwa tego modelu pochodzi od pierwszych liter trzech kolorów wchodzących w podstawowy skład:

  • Czerwony – Red – R
  • Zielony – Green – G
  • Niebieski – Blue – B

Wg definicji „pojedyncza barwa składowa to liczba proporcjonalna do intensywności wiązki fal odpowiadającej danej składowej. Równoczesne wyemitowanie wszystkich trzech barw w odpowiednich proporcjach energii, może spowodować wrażenie odpowiadające prawie światłu białemu. Natomiast wyemitowanie wszystkich trzech barw, ale w inaczej dobranych proporcjach może wywołać w oku powstanie wrażeń innych barw.”

Model RGB ma jednak wady. Poza przypadkiem bieli, kolory pomiędzy niebieskim a zielonym lub pomiędzy zielonym a czerwonym są tylko przybliżeniami dla pełnego cyjanu lub pełnej żółci – czyli dla pełnych barw. Ale model ten jest w pełni zaspakajający dla oka człowieka.

Kolorowi czarnemu odpowiada punkt (0,0,0) to znaczy zerowa intensywność wszystkich składowych. Natomiast punkt (1,1,1) reprezentuje sobą biały kolor.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer.