Kontrast powstaje poprzez powiązanie dwóch różnych elementów. Jeśli te dwa elementy różnią się nieznacznie nie mamy kontrastu, a „konflikt”. Dlatego projektując należy pamiętać, że zestawione dwa elementy powinny się różnić. Przy dodawaniu kontrastu do projektów należy jednak unikać stosowania kilku podobnych krojów pisma, zestawienia koloru brązowego tekstu z czarnymi nagłówkami, czy łączenia ciężkich linii z liniami lekko cięższymi itp.

Przykład grafiki dla Drukarni Designer:
Na rysunku 1 zastosowane kroje pisma są dobrze skontrastowane, jednak nie można tego powiedzieć o liniach.
Na rysunku 2 dzięki zastosowaniu silnego kontrastu pomiędzy czcionkami cały projekt przyciąga wzrok i staje się bardziej dynamiczny. Skontrastowane są także linie.
Na rysunku 3 gruba linia została zamieniona jako tło dla nagłówka dzięki czemu projekt jest bardziej wyrafinowany i łatwiejszy dla przyswojenia, gdyż od razu widać gdzie się zaczyna, a gdzie kończy.