Drukarnia Designer w jednym z ostatnich postów przytoczyła 4 zasady dobrego projektu. Dziś rozwiniemy zasadę nr 2 mówiącą, iż w projekcie należy powtarzać podobne wizualnie detale – kolory, kształty, grubości linii, rozmiary czy inne elementy. Takie działanie harmonizuje projekt.

Powtarzanie detali w projekcie harmonizuje go, wiążąc w jednolitą całość. Powtarzanie jest stosowane zarówno w projektach jednostronicowych, jak i jest niezbędne w projektach wielostronicowych. Powtarzanie stosuje się w celu zwiększenia wizualnej atrakcyjności projektu. Powtarzanie nie oznacza kopiowania wciąż tego samego elementu, ale np. wykorzystanie tej samej czcionki w każdym nagłówku, albo np. wykorzystanie różnych grafik jednak połączonych ze sobą tym samym stylem. Projektując należy pamiętać o zasadzie powtarzania, gdyż tylko w ten sposób można uniknąć bałaganu w projekcie.