Drukarnia Designer w ostatnim poście przybliżyła drugą zasadę dobrego projektowania. Dziś przybliżymy trzecią. Trzecia zasada dobrego projektu mówi o odpowiednim wyrównywaniu tekstu. Dokładniej chodzi o to, aby każdy element umieszczany w projekcie nie był przypadkowy i miał wizualne połączenie z innymi elementami. Projektując należy więc pamiętać o zespoleniu i zorganizowaniu wszystkich detali w projekcie.

Przykład:
Na pierwszej wizytówce poszczególne elementy wyglądają tak, jakby zostały losowo poukładane i nie widać jednolitej całości informacji.
Na drugiej wizytówce widzimy już lepiej zaplanowany układ detali, jednak nadal brakuje komunikatowi jednolitości.
Poprawny układ prezentowany jest na trzeciej wizytówce, gdzie tekst wyrównany jest do prawej krawędzi. Przykładowa, niewidoczna podczas druku linia łączy krawędzie grup tekstu. Wyrównanie to powoduje, iż wizytówka jest zrozumiała i czytelna dla odbiorcy.