Poligrafia sięga już czasów antycznych, choć wtedy jeszcze nikt jej tak nie nazywał. W dawnych czasach poligrafia polegała na powielaniu tekst przepisując go, a druk polegał na nanoszeniu obrazu metodą odbicia do z formy drukowej za pomocą środków barwiących. Jednak dziś trudno te zjawiska uznać za poligrafię. Najbardziej przybliżoną do współczesnej poligrafii czynnością był wykonywany na papierze estampaż. Dzięki pojawianiu się w Chinach papieru w 105 roku rozwinął się druk, a jako pierwszy wyrób poligraficzny uznać można odbitkę drzeworytniczą również wyprodukowaną w Chinach około wieku VII.  Około IX wieku, także w Chinach wytwarzano w całości drukowane książki. W XIII wieku na całym świecie były już rozpowszechnione drewniane czcionki drukarskie. Od tego wieku wzrosło zapotrzebowanie na wyroby poligraficzne, które europejczycy stale starali się doskonalić. W XV w. największy sukces osiągnał Jan Gutenberg drukując Biblię. Jego pierwszy drukowany rodzaj pisma jest do dziś postrzegany jako dojrzały typograficznie. Jako wynalazcy czcionkek wymieniani są również: Laurens Janszoon Coster , Jan Brito, Pamphilo Castaldi oraz Prokop Waldfogel. Pod koniec XVIII wieku na rynek wszedł papier powlekany, a następnie wraz z rewolucją informatyczną udoskonalane zostały maszyny drukarskie. Nieco później, gdyż w XX wieku zmienił się sam proces przygotowania materiałów do druku. Pojawia się pojęcie DTP. Dziś coraz nowocześniejsze programy praz maszyny do druku sprawiły, że poligrafia jest bez ograniczeń dostępna dla każdego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer