Druk można dzielić ze względu na różne jego aspekty…

Ze względu na formę drukową:
– analogowe techniki poligraficzne:
• druk wypukły (elementy formy przenoszące farby są wypukłe),
• druk wklęsły (elementy formy przenoszące farbę są wklęsłe),
• druk płaski (elementy formy drukujące i niedrukujące są na jednym poziomie),
• sitodruk (forma ma postać siatki, przez której otwory jest prze¬pychana farba),
– druk cyfrowy:
• druk laserowy (promień lasera generuje obraz, druk za pomo¬cą tonerów, zasady działania analogiczne do drukarek lasero¬wych),
• druk inkjet czyli kropelkowy (krople farby są wyrzucane z dysz na podłoże drukowe).

Ze względu na postać podłoża:
• druk arkuszowy (podłoże drukowe w postaci arkuszy),
• druk zwojowy (podłoże drukowe w postaci roli).

Ze względu na zadruk podłoża drukowego:
• druk jednostronny (zadruk z jednej strony podłoża drukowe
• druk dwustronny (obustronny zadruk podłoża drukowego).

Ze względu na sposób przenoszenia obrazu (podział stosowany w analogowych technikach poligraficznych):
• druk bezpośredni (forma drukowa stykając się z podłożem przenosi obraz),
• druk pośredni (forma drukowa przekazuje obraz na element pośredni, np. gumę, a ten przekazuje go na podłoże drukowe),

Ze względu na efekt barwny na podłożu drukowym:
• druk jednobarwny (druk jednym kolorem farby),
• druk wielokolorowy (druk więcej niż jednym kolorem farby, da¬na barwa wraz ze swymi odcieniami jest efektem druku tą oto konkretną farbą użytą w druku),
• druk wielobarwny (druk farbami procesowymi, dana barwa może być efektem udziału wszystkich farb procesowych, takie rozwiązanie pozwala uzyskać szeroką gamę barw).

Ze względu na wyroby poligraficzne:
• akcydensy,
• broszury i książki,
• czasopisma,
• opakowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer