Sformalizowane formaty papieru oznaczone są symbolami: A, B lub C w połączeniu z cyfrową 0, 1, 2, itd. Ale co to właściwie oznacza? Cyfra znajdująca się po literze A, C lub C określa, ile razy należy złożyć arkusz podstawowy A0, BO lub CO, za każdym razem równolegle do jego krótszego boku, aby otrzymać dany format papieru.


Dla ułatwienia prezentujemy tabelę z dokładnymi wymiarami każdego z oznaczeń:
A0      841 x 1189 mm          B0   1000 x 1414 mm             C0    917 x 1297 mm
A1      594 x 841 mm            B1   707 x 1000 mm              C1   648 x 917 mm
A2      420 x 594 mm            B2   500 x 707 mm                C2   458 x 648 mm
A3      297 x 420 mm            B3   353 x 500 mm                C3   324 x 458 mm
A4      210 x 297 mm            B4   250 x 353 mm                C4    229 x 354 mm
A5      148 x 210 mm            B5   176 x 250 mm                C5   162 x 229 mm
A6      105 x 148 mm            B6   125 x 176 mm                C6   114 x 162 mm

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer