Format netto jest formatem po obcięciu – rozmiarem gotowego wydruku podawany jako iloczyn długości i szerokości stron. Gotowy wydruk jest nie tylko wydrukowanym arkuszem, ale także jest wyrobem końcowym z obciętymi spadami.
Format netto to inaczej mówiąc wymiary kolumny. Jeżeli drukujemy w drukarni np. książkę, a okładka drukowanej książki jest większa od jego środka, czyli wszystkich stron składających się na książkę, to format netto oznacza wielkość owego środka, czyli w praktyce pojedynczej strony.
W praktyce DTP, terminu format brutto, oznaczającego całość danych razem z częścią spadową i informacyjną, używa się rzadziej, zastępując go raczej określeniem minimalnej wielkości spadów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer