TIFF dokładnie z języka angielskiego oznacza Tagged Image File Format jest to komputerowy format plików graficznych Tiff został wykreowany przez przedsiębiorstwo Aldus Corporation na potrzeby komputerowego przygotowania materiałów do druku. Tiff jest bardzo popularnym formatem stosowanym powszechnie przez użytkowników. Jako format zapisu grafiki rastrowej tiff uzyskał ogólną aprobatę wśród profesjonalnych grafików komputerowych, zwłaszcza tych najbardziej wybrednych działających w środowisku SO Apple. Niestety format ten nie jest kompatybilny ze wszystkim systemami operacyjnymi. Projekty graficzne, a także zdjęcia zapisane w tiffie cechuje wysoka jakość i gama kolorów. Ponadto tiff jest bardzo elastycznym formatem, można w nim zastosować kompresję zarówno „stratną” jak również „bezstratną”. W tiff-ie można także zapisać pliki specjalne tzn. z warstwami, efektami specjalnymi filtrami, maskami, kanałami alfa itd.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer